reklama

Ukotvení pergoly

Ukotvení pergoly můžeme provést několika v zásadě odlišnými způsoby. Betonové základy jsou sice náročné na stavbu, ale za to však představují jistou volbu a dlouhou životnost. Práci si můžeme usnadnit, to když použijeme třeba zemní vruty. A co taková zateplená fasáda? Můžeme tam ukotvení pergoly provést?

Ukotvení pergoly
Samonosné ukotvení pergoly neklade nároky na dům
Samonosné ukotvení pergoly neklade nároky na dům

Ukotvení pergoly do betonu

Pergolu nejsnáze ukotvíme na ocelové patky. Pro jejich přichycení k zemi ale musíme vybudovat mohutný základ, který celou váhu přenese na sebe. Základy vytvoříme vykopáním čtyř nebo více otvorů podle počtu horizontálních vertikálních trámů. Výkop provádíme vždy do hloubky minimálně půl metru. Na lehkých půdách, které mohou být částečně nestabilní, zvláště pokud jsou v podloží kamenité, pak výkop vyhloubíme až jeden metr hluboko.

Dno výkopu poté zhutníme a vyrovnáme pískem nebo jemným štěrkem. Pro masivitu základu bychom měli pracovat tak, aby šíře výkopu byla alespoň 50 x 50 cm. Beton mícháme míchačkou a snažíme se aby byl co nejkvalitnější, třeba zvýšením přídavku portlandského cementu. Příliš mokrý beton je ale špatně, neboť velké množství vody vystoupá na hladinu právě vylitého základu. Ideální je středně suchý typ. Aby byl výsledek vynikající a tuhost betonu byla velká, přimícháváme do směsi ještě drobně namletý vápenec.

Moderní pergola s kombinovaným uchycením na zem i stěnu
Moderní pergola s kombinovaným uchycením na zem i stěnu

Správná výplň výkopu nejen betonem

Beton je však pro ukotvení pergoly jeden z mála prvků, které pro vystavení základů potřebujeme. Aby směs vydržela i zimní výkyvy teplot, do základů přidáváme i větší kameny a můžeme dodat ještě na pruhy nastříhanou kari síť. Díky tomu získá celý základ velmi dobré mechanické vlastnosti a v zimě nepopraská. Kameny vkládáme ale navlhčené, třeba ostříkané zahradní hadicí. Dojde tak ke spojení jednotlivých komponent do velmi tuhého celku. Zrání betonového základu poté trvá minimálně měsíc nebo i déle.

Typy ukotvení a jejich montáž

Pro pergoly je používáno povrchově upravených patek z oceli. Jednoduché patky, vytvořené vylisováním plechu do podoby kvádru, přimontujeme na betonový základ pomocí šroubů a hmoždinek. Před vrtáním a jinými upevňovacími činnostmi ale složíme základní konstrukci a teprve potom přišroubujeme do země. Podobě pracujeme i tehdy, pokud pergolu montujeme na U-patky.

Kombinované ukotvení

Pergolu, která se stane součástí venkovního prostoru, ale bude přimontována k rodinnému domu, ukotvíme z jedné části do betonových základů a z druhé strany do tělesa rodinného domu. Velký problém může vyvstat při vrtání. Musíme se mít na pozoru, kde máme vedené elektrorozvody. Poškození kabelů je velmi nepříjemné. Aby bylo možno pergolu k domu řádně uchytit, použijeme velmi dlouhé šrouby a odpovídající typ hmoždinek.

Jednoduchá dřevěná pergola s uchycením do zdi a země
Jednoduchá dřevěná pergola s uchycením do zdi a země

A co zateplená fasáda?

Určité nejasnosti přináší zateplení domu a požadavek na pergolu, která k němu bude ukotvena. Nejjednodušším řešením je myslet na přípravu ještě před zateplením. Dlouhé závitové tyče instalujeme do zdi domu ještě před instalací zateplovacího materiálu. Nikde není zakázáno kotvení pergoly do již zatepleného domu, avšak je třeba si uvědomit, že tímto krokem dojde k porušení teplotně izolační vrstvy a vzniku nežádoucích tepelných mostů.

Ukotvení přímo do země

Jednoduché řešení ukotvení pergoly nabízejí zemní vruty. Jejich nespornou výhodou je bleskurychlé vytvoření nutného základu pro uchycení. Zemní vruty se do země zavrtávají pomocí speciálního klíče, který bývá součástí balení. Tato metoda je vhodná pro suchá místa a tam, kde není kamenité podloží. Během jednoho dne tak zavrtáme vruty a vystavíme pergolu.

Uchycení pergoly přes kovové patky
Uchycení pergoly přes kovové patky

Několik rad na závěr

  • Kotvit pergolu lze i do dlaždic nebo zámkové dlažby.
  • Před promýšlením ukotvení přihlížíme nejen k povětrnostním podmínkám, ale nosnosti a životnosti provedení, které se chystáme použít. Silnější kotvení volíme tam, kde v zimě padá sníh.
  • U zatepleného domu vždy použijeme dlouhé závitové tyče. Krátká tyč se může při silném větru vytrhnout, čímž poškodí zateplení. V extrémním případě dojde až ke zborcení celé konstrukce.

Publikováno: 7. 5. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce