reklama

Před sklizní brambor si vše pečlivě připravte, nebudete zaskočeni

V první polovině měsíce září je častou činností v zahradě sklizeň brambor, kdy zúročíme svoje snažení a často jsme překvapeni úžasnou úrodou. Ještě než se pustíme do sklizně samotné, musíme si vše dokonale připravit. A právě o přípravě na sklizeň brambor si více řekneme na dalších řádcích.

i (Zdroj: Jaromír Malich)
Sklizeň brambor proveďte až tehdy, když je nať zaschlá, pokud je zelená, hlízy ještě rostou (Zdroj: Jaromír Malich)

Sklizeň brambor provádíme dle typu odrůdy

Brambory jsou velice oblíbenou plodinou, která zažívá v posledních třech letech na zahradách mírnou renesanci. Z důvodu zvyšování cen v obchodech spousta pěstitelů zeleniny přidalo do svých zahrádek i sadbu brambor a v případě využití středně raných odrůd je čas sklizně brambor nyní ideální.

Pokud sázíte hlízy v první polovině května, pak nejdříve se sklízí brambory velmi rané, jejichž vegetační doba činí do 90 dnů. Rané odrůdy se sklízí v rozmezí 90 až 110 dnů, polorané 110 až 130 dní a pozdní nad 130 dní. Z hlediska čistě uživatelského jsou nejvhodnější odrůdy polorané, které nabízejí vynikající skladovatelnost, tedy dobře uložené vydrží až do příštího jara. Dobrým příkladem je kultivar Belana, patřící mezi úplně nejlepší odrůdy na trhu a poskytující velmi bohatou sklizeň za dobrých podmínek.

Vypleté řádky brambor s ponechanou natí
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Vypleté řádky brambor s ponechanou natí

Pozor na včasnou sklizeň brambor velmi raných a raných. Pokud je ponecháte déle v půdě za suchého počasí, nevadí, ale pokud je velmi vlhko, často se stává, že pozdě sklizené hlízy se začnou omlazovat, tedy začnou měknout a rašit, což jim velmi výrazně ubírá na kvalitě. Že je na čase sklizeň provést, prozradí uschlé natě.

Před sklizní brambor plochu očistěte

Před zahájením sklizně brambor nezapomeňte provést dokonalé odplevelení plochy. Důležité je plevele nesekat či zaplevelenou plochu strojově nekypřit, protože tím se akorát plevel namnoží. Velmi efektivní cestou je ruční vytrhání, ideálně za vlhčího počasí, kdy je práce velice jednoduchá. Na větších plochách plevele vyhrabejte.

Odstraněný plevel odvezte na zkompostování
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Odstraněný plevel odvezte na zkompostování

Proti plevelům ve vegetační době využijte posekanou trávu, kterou v menších vrstvách nastelete mezi hrůbky. Plevele tak nemají šanci, při suchém rázu počasí mulč brání odparu vláhy, do sklizně se rozloží a podpoří zdraví půdy. Rozhodně se vyhněte nasazení totálních herbicidů, které jsou pro využití v řádcích brambor naprosto nevhodné. Odstraněný plevel zlikvidujte tak, že jej odevzdáte do obecního kontejneru s bioodpadem.

Takto dokonale čistá plocha před sklizní brambor je nutná, a to především tehdy, pokud vyoráváte hlízy pomocí stroje
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Takto dokonale čistá plocha před sklizní brambor je nutná, a to především tehdy, pokud vyoráváte hlízy pomocí stroje

Před sklizní brambor si také připravte vhodné nádoby. Nejlepší je využití normalizovaných zelinářských přepravek, které se snadno plní a stohují na sebe, díky čemuž je možné na jednom místě bez výrazného omezení uskladnit i opravdu velkou úrodu. Vhodným skladovacím místem je suchý a chladný sklep.

Zdroj informací: uroda.czagrobiologie.cz

Publikováno: 9. 9. 2023, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich