reklama

Jak vypadá biologická ochrana ovoce a zeleniny?

Biologická ochrana ovoce a zeleniny spočívá v přirozeném využití parazitických organismů, přirozených nepřátel škůdců nebo rostlin, které dokážou ty nevhodné vytlačit. Znamená to nepoužívat žádné pesticidy, herbicidy a fungicidy, nespoléhat na chemické přípravky a nenarušovat jimi rovnováhu v přírodě, ale naopak podpořit vznik biotopu i na vaší zahradě.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Biologická ochrana ovoce a zeleniny

Zahrada, ať už okrasná, nebo užitková, by měla být především přirozená. "Vystajlovaná" zahrada s nízce střiženým trávníkem v anglickém stylu a solitérními rostlinami přesně podle navrženého vzorce je nuda. Mnohem příjemnější bude biotop, v němž bude místo pro rostliny všeho druhu i drobné živočichy. Biotop je v podstatě živé stanoviště, které je ovlivňováno a pozměňováno přírodní složkou. Česky řečeno je to společné prostředí organismů, které žijí na společném území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.

V čem je biotop vhodnější než striktně udržovaná okrasná nebo užitková zahrada? Biotop je, jak již bylo řečeno, přirozené prostředí, kde vládne symbióza mezi všemi zúčastněnými organismy. A toto přirozené prostředí je vhodné také jako biologická ochrana ovoce a zeleniny.

Přirozeně fungující zahrada není tak náchylná na choroby rostlin a výskyt škůdců
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Přirozeně fungující zahrada není tak náchylná na choroby rostlin a výskyt škůdců

V čem spočívá biologická ochrana ovoce a zeleniny? V návratu k původnímu společenství přirozených organismů. Pokud začnete vaši zahradu vnímat jako ucelený ekosystém, kterému je třeba vrátit zpět jeho sílu, posílit jeho imunitu a vdechnout mu zpět jeho život, pochopíte její fungování.

Předejít výskytu chorob a přemnožení škůdců můžete mnoha způsoby:

  • Přilákejte do zahrady včely, motýly a čmeláky. 
  • Vysazujte mezi stromy kvetoucí rostliny, které později použijete jako zelené hnojení.
  • Zvyšujte množství půdních mikroorganismů.
  • Kompostujte.
  • Použijte dravé roztoče a mikroorganismy na ochranu před škůdci.
  • Používejte lepové destičky na identifikaci a odchyt škůdců.
  • Chovejte užitečné živočichy pro pomoc se škůdci.
  • Nabídněte zahradu zpěvnému ptactvu, ježkům a dalším tvorům.
  • Pěstujte rostliny tak, aby se navzájem podporovaly.

Zahrada, na kterou chcete přilákat další živé užitečné tvory, jim musí mnoho nabídnout – nejen dostatek potravy, ale také vhodný úkryt. Při podzimním úklidu není nutné zbavovat zahradu všeho listí. Ponechejte v koutech sem tam kupičku listí, kterou mohou využít například ježci pro svůj zimní spánek.

Spadané listí není nutné uklízet do posledního lístku, nechte kupičku pro ježky a další drobné živočichy
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Spadané listí není nutné uklízet do posledního lístku, nechte kupičku pro ježky a další drobné živočichy
Ježek je dokonalým lovcem drobných škůdců
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Ježek je dokonalým lovcem drobných škůdců

Ježek jeden z hlavních predátorů v boji se škodlivými slimáky. Svůj jídelníček si vylepšuje červy či různými druhy hmyzu, jako jsou brouci, švábi a mravenci. Nebojte se ani chovu některých hospodářských zvířat. Kachny, zejména běžci indičtí, jsou rovněž nesmlouvavými lovci slimáků, jejich specializací jsou španělští plzáci. Biologická ochrana ovoce a zeleniny spočívá právě ve spojení s živočichy, kteří jsou za jistých okolností schopni požrat všechny vaše výpěstky.

Indičtí běžci jsou odborníky na plzáky a slimáky
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Indičtí běžci jsou odborníky na plzáky a slimáky

Škůdci na rostlinách

Pravou pohromnou je zejména savý hmyz jako mšice, svilušky nebo třásněnky. Není ale nutné sahat po chemickém postřiku. Biologická ochrana ovoce a zeleniny znamená, že si s těmito škůdci poradí třeba slunéčka a jejich dravé larvy. A vy můžete především svilušky decimovat použitím dravých roztočů.

Dravý roztoč Typhlodromus pyri se používá k regulaci populací svilušky ovocné a svilušky chmelové v sadech a ve vinicích. Jednoduše se aplikuje formou postřiku ve skleníku i na volných záhonech. Parazitické vosičky zase zlikvidují obtížné molice či mšice. Parazitická háďátka decimují larvy zobonosek, jiný druh háďátek se specializuje na slimáky. Velkou skupinu škůdců tvoří housenky a larvy brouků. Můžeme je sbírat ručně, ale efektivnější bude spolupráce se zpěvným ptactvem. Ptáci sesbírají a zkonzumují neuvěřitelné množství těchto škůdců.

Housenky patří mezi škůdce listové zeleniny
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Housenky patří mezi škůdce listové zeleniny
Zpěvné ptactvo zbaví zahradu brouků a housenek
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Zpěvné ptactvo zbaví zahradu brouků a housenek

Stavěním budek a krmítek na zahradě přilákáte na zahradu sýkorky, kosy a další ptáky. A housenky a larvy se raději odstěhují k sousedům. Biologická ochrana ovoce a zeleniny, to jsou také feromonové lapače, lepové desky, pořádek a čistota ve skleníku i na záhonech. 

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, rubrika Napřírodno, ekoclovek.cz, eagri.cz, abecedazahrady.dama.cz

Publikováno: 11. 5. 2024, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová