reklama

Postavte si nízké zídky, zahrada tak získá nový vzhled

Na trhu je mnoho možností, jak realizovat zídky. Jednou z nich jsou originální plotové prvky BEST - STONE, které si i za krátkou dobu působnosti získaly svůj obdiv. Jejich předností je především přirozený vzhled a velká variabilita. V tomto systému je celkem 13 různě velkých kamenů, které se dají libovolně kombinovat.

Postavte si nízké zídky, zahrada tak získá nový vzhled

Při dodržení jednoduchých pravidel stavby si zídku postavíte sami:

  • Před zahájením výstavby plotu nebo opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby.
  • U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada - statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika.
  • Plotové prvky BEST - STONE se osazují na běžný betonový základový pas, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Stavba musí být řádně izolována.
  • První řada tvarovek se osazuje do betonu nebo cementové malty. Další vrstvy se kladou do stavebního lepidla na beton s deklarovanou mrazuvzdorností v rovnoměrné vrstvě. Tvarovky se kladou na sebe v nepravidelné skladbě tak, aby nevznikaly dlouhé svislé spáry.
  • V případě, že zídka bude z jedné strany zahrnuta zeminou, je třeba ji odizolovat pomocí izolační fólie (nopové fólie) a drenážní hadice, která se umístí standardním způsobem do štěrkového lože.
  • K vytvoření řezu tvarovky se použije pila s diamantovým kotoučem. V žádném případě nedoporučujeme sekání, neboť údery kladiva mohou způsobit poškození stěny tvarovky.
  • Doporučujeme pečlivě zvážit místní geologické a hydrologické podmínky a nechat si vypracovat odborný statický výpočet. Obecně platí, že v případě, že budoucí zídka nebude žádným způsobem staticky namáhána, lze jednotlivé tvarovky klást na lepidlo, a to až do výšky 1,5 m.
  • Zídky z tvarovek BEST - STONE se již nemusí zakrývat zákrytovými deskami. Spáry mezi jednotlivými prvky v poslední řadě se vyplní transparentním silikonem.
  • V případě osazení zákrytovými deskami se použije 2 - 4 mm silná vrstva mrazuvzdorného stavebního lepidla a na celou srázovou plochu zákrytových desek transparentní silikon.

S plotovými prvky BEST– STONE máte opravdu mnoho možností. Navíc je možné zídky doplnit i schodišťovými prvky nebo palisádami, které jsou vyráběny stejným způsobem, tudíž k sobě perfektně ladí a sjednotí tak celou zahradu. V nabídce jsou dvě varianty barev - do pískových odstínů laděná barva colormix sand a do šedých odstínů colormix brilant.

BEST – STONE, barva colormix brilant
BEST – STONE, barva colormix brilant (Zdroj: BEST)

Více informací o produktech a službách BEST najdete na www.best.info, video s postupem práce na facebooku.

BEST – STONE, barva colormix sand
BEST – STONE, barva colormix sand (Zdroj: BEST)

Publikováno: 27. 4. 2020, Autor: BEST (text a foto), Profil autora: Redakce