reklama

Jak na montáž trapézových a vlnitých desek z polykarbonátu

Pokud se chystáte zastřešit svoji pergolu nebo přístřešek, ideální volbou bude použít trapézové desky z polykarbonátu. Výběrem a nákupem těch pro vás nejvhodnějších to nekončí, velmi důležité je dodržet správný postup při jejich montáži. Pokud se na montáž chystáte sami, připravili jsme pro vás, ve spolupráci s odborníky ze společnosti Zenit, montážní návod včetně videa.

Jak na montáž trapézových a vlnitých desek z polykarbonátu

Skladování

Pamatujte, že desky jsou chráněny proti škodlivému UV záření pouze z jedné - exteriérové strany. Desky skladujte v interiéru, v případě venkovního skladování je přikryjte bílou PE fólií, chraňte před přímým slunečním zářením, deštěm a větrem. Desky uložte na rovnou chladnou plochu. Pokud byly desky po dobu transportu srolovány, co nejdříve je rozložte a rovné zatižte. Vlivem kumulace tepla může dojít k nenávratné deformaci materiálu.

Desky nemají ochrannou fólii, proto při manipulaci a skladování buďte opatrní. Případné škrábance se z desek nedají odstranit.

Přípravné práce

Trapézové desky z polykarbonátu je možné dělit stříháním např. nůžkami na plech, řezat ruční kotoučovou pilou s kotoučem na plasty, nebo ruční úhlovou bruskou flexa. Řezy provádějte najednou, bez přerušení. Při řezání zpevněte plochu kolem probíhajícího řezu, aby deska nevibrovala - hrozí štípání.

Desky se k nosné konstrukci připevňují šrouby, nikoliv hřebíky! Otvory pro šrouby neprorážejte, ale předvrtávejte. Kvůli tepelné roztažnosti materiálu vrtejte díry min. o 3 mm větší, než je průměr použitých šroubů. Pro vrtání je nejlépe použít stupňovitý vrták, příp. vrták na kov, který před použitím otupte. Minimální vzdálenost vrtané díry je 50 mm od kraje desky. Vrtané díly podložte, aby nevibrovaly. Vrtejte výhradně pod úhlem 90°.

Ideální teplota pro zpracování je kolem 20 °C.

Přípravné práce
Přípravné práce

Nosná konstrukce

Konstrukce pod trapézové desky může být ze dřeva, oceli či hliníku. Může být rovná (min. doporučený spád je 5°, tj. min. 90 mm/m) nebo oblouková. V případě obloukové konstrukce respektujte doporučený minimální poloměr ohybu za studena - 4000 mm.

Maximální vzdálenost jednotlivých příčných podpěr závisí na typu zvolené desky a na předpokládaném maximálním zatížení (sněhem/ větrem). Obecně platí max. vzdálenost cca 850 mm pro zatížení sněhem 75 Kg/m2.

Na nosnou konstrukci nalepte spodní pěnové těsnění – mikropryž (v nabídce je v šířích 15, 30, 50 a 60 mm, síla 3 mm, jednostranně samolepicí). Zabraňte kontaktu PC desek s laky, mořidly, rozpouštědly a jinými chemickými látkami. Používejte pouze dodavatelem doporučené doplňky, které jsou testované na chemickou snášenlivost, v opačném případě hrozí narušení povrchu desek, jejich naleptání až popraskání.

Vzhledem k tepelné dilataci je nutné zachovávat dilatační mezery v místě zakončení desek u fasády (až 3 mm na každý 1 m desky).

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce
Nosná konstrukce
Nosná konstrukce

Instalace

Polykarbonátové trapézové desky mají povrchovou úpravu proti UV záření. Touto ochrannou vrstvou je běžně opatřena jedna strana desky. Tato strana musí být instalovaná vždy směrem ven (proti Slunci)! Stranu s UV filtrem poznáte tak, že při pokládce začíná deska na konstrukci, nikoliv ve vzduchu (viz obr.). U desek se strukturou na jedné straně klademe desky strukturou dolů.

Instalace
Instalace

Desky je možné na horní a spodní straně přístřešku přesadit přes konstrukci. Max. doporučené přesazení je do 100 mm. Do stran desky nepřesazujte.

Trapézové desky přišroubujte k nosným profilům orientovaným příčně (kolmo) na směr trapézů. Nenýtujte, nepřibíjejte. Boční přesah trapézových desek musí být instalován proti primárnímu směru deště. Desky nenatahujte ani nenapínejte - instalujte bez pnutí.

Pro připevnění použijte šrouby dle materiálu spodní nosné konstrukce. Do vrcholu desky šroubujte u vlnovek vždy, u trapézových desek při montáži na střechu. Při montáži na stěnu šroubujte trapézy do spodní části.

Instalace
Instalace
Instalace
Instalace

  • spodní distanční podložku z PVC
  • hliníkovou kalotu s EPDM těsněním
  • PVC podložku, která může nahradit kalotu
  • nebo NOVINKU, která zastoupí více samostatných komponentů, tzv. upevňovací sadu, pro dřevěné nebo kovové konstrukce.

Montáž je velice snadná a rychlá, musí být ale dodrženy následující pokyny. Desky předvrtejte 10 mm otvorem za použití stupňovitého vrtáku velikosti 4 - 10 mm, který je také součástí našeho sortimentu. Upevňovací sadu instalujte kolmo na desku a doprostřed vyvrtaného otvoru. Otvor musí být vyvrtán čistě bez jakýchkoliv otřepů, případně je nutné otvor od otřepů očistit. Otvor musí být vyvrtán v ose horního trapézu. Šroub s gumovou podložkou je nutné utahovat přiměřeně (nesmí být nedotažený - podložka se volně otáčí, nebo přetažený - kraje podložky se zvedají), jinak může dojít k netěsnostem.

Instalace
Instalace

Při bočním napojování překládejte desky o jednu až dvě celé vlny. Na horní a spodní straně přístřešku (první a poslední příčná lať) šroubujte na vrcholu každé druhé vlny, na vnitřních nosnících ideálně na vrcholu každé třetí vlny. Desky podélně napojujte, jen pokud je to nezbytně nutné. V takovém případě přeložte 200 mm.

Počet připevnění trapézových a vlnitých desek
Počet připevnění trapézových a vlnitých desek

Všechny spoje je vhodné dotěsnit silikonem. Používejte výhradně silikon na polykarbonáty. Je testován na chemickou snášenlivost výrobcem.

Šrouby nikdy neutahujte na maximum, ale tak, abyste umožnili dilataci materiálu. Při přetažení šroubů může dojít k deformaci či praskání desek.

Desky nejsou pochozí. Pokud během či po montáži potřebujete po deskách chodit, použijte montážní lávku, žebřík nebo fošnu, která roznese tlak na větší plochu. Pozor, hrozí propadnutí, nebezpečí poranění! Abyste zamezili poškrábání povrchu desek, nejprve na přístřešek položte vhodnou textilii.

Instalace
Instalace

Čištění

Při čištění povrchu desek doporučují výrobci používat vlažnou vodu, slabý roztok mýdla, tlakovou vodu, příp. měkké hadříky. Nedoporučuje se používat gumové stěrky apod. kvůli nebezpečí poškrábání povrchu desek. Používání ředitel a jiných chemických prostředků, stejně jako odstraňování nečistot z povrchu žiletkami a jinými ostrými předměty je naprosto nevhodné. Poškrábané desky není možné vyleštit. Jakékoliv leštění jen zhorší jejich stav, postižené místo ještě více zmatní.

Montážní video

Instalace
Instalace

Více informací naleznete na www.zenit.cz.

Publikováno: 12. 8. 2019, Autor: Zenit (text a foto), Profil autora: Redakce