reklama

Základy pro plot nejsou zbytečné ani pracné

Stavba plotu je pro většinu z nás docela náročná a zdlouhavá činnost. Avšak nemusí být, pokud pustíme do své mysli nejmodernější postupy, spočívající v užití jednoduchých a zároveň velmi efektivních pomocníků. S nimi není například potřeba budovat dřevěné bednění pro vylití betonu nebo není třeba betonovat vůbec. Jak se tedy snadno poprat se základy pro plot a jaké možnosti v dnešní době máme k dispozici?

Základy pro plot nejsou zbytečné ani pracné

Základy pro plot a jejich plánování

K výstavbě základů pro plot přistupujte tak, že vždy nejprve provedete důkladnou obhlídku terénu. Vyhýbejte se stavbě v místech, kde je prudký svah nebo nestabilní podloží. Zde dochází během času k posunu sloupků, v případě, že jsou zděné, pak struktura může vykazovat i známky praskání. Nejlepší pro vybudování základů jsou středně těžké, nezamokřené půdy, nevadí ani jejich mírná kamenitost. Použitím vyhrabané nebo vybagrované zeminy a jejím přesítováním přes hrubé síto získáte spoustu větších kamenů, které jdou do základového betonu použít.

Pokud už práce bagrem v zahradě, pak jedině malým pásovým typem
Pokud už práce bagrem v zahradě, pak jedině malým pásovým typem

Nakládání se zeminou

V rámci výkopových prací, souvisejících s vybudováním základů pro plot, oddělte ornici od hlouběji umístěné zeminy. Vrchní vrstva do hloubky zhruba 20 cm je úrodná a použitelná v rámci veškerých prací v zahradě a proto, míchat ji s podložím je naprosto nežádoucí. Pokud se pouštíte do hloubení jam nebo výkopu ručně, pak máte jedinečnou možnost, jak od sebe půdy oddělit. Hluboko umístěná hlína je zavážková a jde ji tedy použít při jakýchkoliv terénních pracích většího rozsahu.

Detail vrtání základových děr jamkovacím vrtákem
Detail vrtání základových děr jamkovacím vrtákem

Ručně, vrtákem nebo minibagrem?

Ohledně volby techniky výkopových prací máte k dispozici tři možnosti. K zahradě úplně nejšetrnější technikou je ruční vykopání za pomocí rýče, krumpáče, lopaty, případně ručního zemního vrtáku. Obrovskou výhodou je minimální zátěž vůči půdě, což je zúročeno v následujících letech dobrou nasákavostí a perfektní zádržnou schopností. Na neuježděné půdě v zahradě prospívají pak i různé rostliny. Podobný efekt má i hloubení jamek pro základy sloupků, které provedete motorovým vrtákem. Ohledně bezpečnosti práce je mnohem lepší vrták dvojmužný, protože při zaseknutí vrtáku při nárazu na kámen může jedna z obsluhujících osob stroj velmi rychle zastavit, aniž by bylo způsobeno zranění.

Mnoho z vás, kteří si chtějí zbudovat masivní plot po celém obvodu zahrady, sáhnou po malém rypadlu. Velmi vhodný je stroj pásový, který přenáší tlak na půdu větší plochou svých pryžových pásů. Velké kolové rypadlo je pro takovou práci naprosto nevhodné, protože silně udusá půdu do poměrně velké hloubky.

Příprava a betonáž jednoduše

S vlastním betonováním začněte až po důkladném začištění dna výkopové jámy. Po začišťovacích činnostech přistupte k jejímu vyrovnání, nejlépe malou vrstvou písku nebo mletého vápence. Poté přichází doba na vybudování vlastních základů. Jednoduchým systémem je pokládka ztraceného bednění. Jednotlivé tvárnice postavené do více vrstev a spojené systémem drážka - pero, vylijte připravenou betonovou směsí. Aby byl celý základ pevný, nic nezkazíte ani pokládkou armování do bednění a použitím kamenů. Kameny volte tak, aby se svojí velikostí vešly do mezer v jednotlivých tvárnicích.

Pro přípravu směsi ve větším množství si půjčte malou stavební míchačku, která výrazně usnadní a zlevní tuto činnost. Vylití betonem velkým domíchávačem jde sice velmi rychle, je však podstatně dražší. Kvalitní směs si připravte tak, že sedm lopat písku smícháte s třemi lopatami cementu, důkladně nechejte promíchat a poté zalijte vodou tak, aby výsledná hmota nebyla suchá. Betonová směs zraje po dobu zhruba tří týdnů.

Ale pozor, je nežádoucí, když je beton mokrý tak, že voda vzlíná na jeho povrch. Po dokončení betonování vždy naprosto perfektně očistěte veškeré zednické nářadí, ztvrdlý beton jej totiž velmi účinně znehodnotí.

Rovnání betonového základu pro nový plot
Rovnání betonového základu pro nový plot

Jde to i rychleji

Klasický, sloupkový drátěný plot není třeba jakkoliv betonovat. Slyšeli jste někdy pojem zemní vruty? Pak zbystřete, protože tohle řešení dělá stavbu plotu mnohem rychlejší. Není třeba cokoliv kopat ani betonovat, stačí vám k tomu jen správné nářadí a trocha šikovnosti. Začněte tak, že si zakoupíte tyto vruty, k tomu ještě instalační klíč a patky pro instalaci sloupků. Následně všechny vruty zavrtáte přes klíč do země a připojíte patky. A je hotovo!

Se zemními vruty už není potřeba výkop ani betonování
Se zemními vruty už není potřeba výkop ani betonování

Publikováno: 18. 9. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce