reklama

Dřevěné ploty jsou ozdobou i ochranou

Dřevěné ploty by měly být nedílnou součástí našeho domu nebo zahrady ve městě i na venkově. Jsou vyrobeny z přírodního dřeva s možnou impregnací. Nejčastěji se používá smrkové, jedlové, borovicové nebo modřínové dřevo, které je hoblované. Vyrábí se v rozličném provedení, různě tvarované, ve vrchní části bývají plotovky opatřeny zkosenými hranami, které odvádí vodu a tím prodlužují životnost plotu.

Dřevěné ploty jsou ozdobou i ochranou

Plot z planěk

Klasický dřevěný vesnický plot je postaven z dřevěných planěk, které se běžně používaly na vesnicích. Jeho montáž je velmi jednoduchá. Je vhodný pro velké plochy oplocení vesnických usedlostí, zahrad nebo chalup. Výhodou je cenová dostupnost a využití do svažitého nebo členitého terénu. K připevnění vodorovných ráhen je možné použít dřevěné půlkulatiny, kovový svorník nebo kulatinu zapuštěnou přímo do sloupku. Takovýto dřevěný plot lze postavit svépomocí, takže výrazně ušetříme. Může se jednat o stavebnici, která bude obsahovat sloupky, vodorovná ráhna, plotovky, smontované brány nebo branky, kovové kotvící trny a spojovací materiál. Nebo nám renomovaná firma plot postaví sama. Jednotlivé sloupky a ráhna mohou být ručně opracované, kdy je oddělena nejmenší možná vrstva materiálu. Takto opracované dřevo kopíruje původní tvar kmene a má charakteristický jedinečný vzhled s výraznou strukturou. Výhodou je dlouhá životnost díky zachování nejhustší vrstvy, která má minimální nasákavost vody.

Plotová pole mohou mít různé tvary
Plotová pole mohou mít různé tvary

Další opracování může být strojové, při kterém se oddělí nejmenší možná vrstva a následně se ručně dočistí při zachování vrchní části dřeva a tím jeho přirozeného vzhledu. Další možností je strojní frézování, které zaručí přesný a hladký tvar dřeva. Při tomto zpracování je odstraněna vrchní vrstva dřeva, čímž zároveň dochází k vyšší nasákavosti. Je nutné dřevo opatřit kvalitní povrchovou úpravu, např. nátěrem a impregnací, které zaručí jeho delší životnost.

Plot z dřevěných mříží

Takovýto plot se hodí k zahradním domkům, jako oplocení rodinných domků pro oddělení užitkové zahrady od okrasné, nebo jako dělící stěnu mezi sousedy. Při jeho výrobě je použito různých způsobů spojení dřevěných latí. U sbíjeného spoje, který je nejběžnější, jsou latě kladeny na sebe a spojeny k sobě pozinkovanou sponou. Plastový spoj je charakteristický tím, že jsou latě v místě spoje profrézované a tím je místo spoje po složení hladké a ploché bez vystupujících latí. Tento druh spoje je velmi pevný. Dále se může jednat o nýtovaný spoj, kde jsou latě v místě spoje nýtovány, tím je možné velikost mříže měnit. Mříže se upevní na dřevěný sloupek, který je připevněn pomocí vrutů, úchytů nebo trnů, které se betonují nebo zavrtávají do země. Montážní firmy nám plot namontují včetně branky, dveřních úchytů, kování, zemních vrutů nebo kotvení.

Dřevěné mříže zajistí větší soukromí
Dřevěné mříže zajistí větší soukromí

Plot z dřevěných plotových polí

Tento druh plotu se hodí jak k rodinným domům, tak k chatám či chalupám. Může oddělovat jednotlivé části zahrady, či poskytnout soukromí mezi sousedy. Jedná se o dřevěné ploty seskládané z plných plotových polí. Plotová pole jsou vyrobena z jednotlivých lamel, které jsou nejčastěji ze smrkového dřeva s tlakovou impregnací. Jedná se o nenáročný plot na manipulaci a montáž. K montáži jsou potřeba sloupky hranolového tvaru, které jsou připevněny do země pomocí ocelového hrotu a jsou opatřeny kováním.

Pevné plotové pole nás zcela oddělí od okolního světa
Pevné plotové pole nás zcela oddělí od okolního světa

Stavba dřevěného plotu

Před samotnou stavbou dřevěného plotu je vhodné zjistit, zda není nutné mít územní souhlas s rozhodnutím o umístění stavby dle stavebního zákona, a to především u plotu vyššího než 2 metry, anebo který bude postaven na hranici s veřejným prostranstvím. Následně je nutné plot zaměřit a vytyčit na hranici pozemku, a to za pomoci ocelových nebo dřevěných kolíků.

Stavba plotu začíná vytyčením, kudy plot povede
Stavba plotu začíná vytyčením, kudy plot povede

Na tyto kolíky se napne provázek, který vytvoří budoucí plochu plotu. Nesmíme zapomenout na jednotlivé vstupy a rozvrhnout umístění vrat nebo branek a také sloupků.

Slupky mohou být z různých materiálů a každý je nutné ukotvit. Ocelové sloupky jsou nenáchylné na klimatické podmínky a vlhkost. Instalují se do země zabetonováním. Musíme počítat s pořízením ručního nářadí, jako je zemní vrták nebo rýč, krumpáč nebo lopata na vyhloubení dostatečné díry na osazení jednotlivých sloupků. Sloupky osazujeme do hloubky 50–70 cm pod terénem.

Plotová pole musí být ve vodováze
Plotová pole musí být ve vodováze

Pozor musíme dát, aby nám tzv.“ neodskakoval“ z roviny, tomu předejdeme tak, že použijeme vodováhu. Po osazení a vyrovnání jednotlivé sloupky zabetonujeme suchým betonem a necháme alespoň 5 dnů vyzrát. Dřevěné sloupky jsou náchylné na klimatické podmínky a vlhkost. Z tohoto důvodu je nutné je ošetřit např. impregnací, gumoasfaltem, lakem na dřevo a poté je osadit pod úroveň terénu nebo pomocí kotevní patky na úroveň terénu. V tomto případě je nutné vyhloubit nejprve díru do země, která se následně vybetonuje. A do této ztvrdlé hmoty se kotevní patka navrtá. Jednotlivé dřevěné sloupky se šrouby ukotví do připravené kotevní patky. Další variantou jsou zemní vruty a natloukací patky, u kterých nemusíme předem vrtat otvory do země. Vruty se jednoduše do země zatočí nebo zatlučou gumovou palicí. Důležitá je kontrola rovnosti jednotlivých vrutů a patek, aby se nevychylovaly.

Plotové plaňky musí mít stejnou šíři mezi sebou
Plotové plaňky musí mít stejnou šíři mezi sebou

Rohové sloupky osadíme jako první, mezi nimi v rozmezí 2,5 až 3 metry rozměříme vzdálenost na mezilehlé sloupky. Dbáme na to, aby byly rozmístěny rovnoměrně o stejné délce. Mezi rohové sloupky napneme provázek, který nám určí rovinu a jednotlivá místa si označíme. Osadíme zbylé sloupky, ke kterým instalujeme i vzpěry na rohové sloupky v rozmezí 25–30 metrů, docílíme tak větší stability plotu. Poté na osazené jednotlivé sloupky připevníme pomocí vrutů nebo šroubů vodorovně dřevěné hranoly. Důležité je zachovat rovnoběžnost a rovinu hranolů. Pokud máme terén nerovný, je možné jednotlivé části připevnit rovnoběžně s terénem nebo vodorovně s výškovými odskoky.

Na jednotlivé díly se osadí zvolené plotovky, které jsme nejprve ošetřili lazurou nebo lakem. Ukotvíme je k plaňkám pomocí vrutu v každém styku plotovky s plaňkou. Plotovky můžou být různě ukončeny. Kolmé ukončení zapříčiňuje navlhnutí a pomalou degradaci dřeva, protože v místě dochází k rychlejšímu vsakování dřeva.

Jednotlivé části pevně přivrtáme vruty
Jednotlivé části pevně přivrtáme vruty

Vhodné ukončení je oblé, různě profilované nebo seříznuté pod libovolným úhlem, aby bylo docíleno rychlého odvodu dešťové vody. Plotovky vyrobíme buď ze zakoupeného řeziva nebo již hotové v různých délkách a cenových relacích.

Údržba dřevěného plotu

Dřevěný plot je třeba udržovat, neboť je náchylný k poškození od hmyzu, hub, plísní nebo klimatických vlivů. Je nutné používat ochranné nátěry pro uchování vzhledu a vlastností.

Ochranný nátěr může být z laku, lazury nebo oleje, který vytvoří ochranný film odolný vůči UV záření, plísni, hmyzu nebo vlhkosti. Lakem vytvoříme souvislou ochrannou vrstvu, která sice vydrží déle, ale po vytvoření praskliny se může dřevo narušit a místo je náchylnější na vsakování vody a vytváření plísní. Je nutné lak kompletně odstranit a přebrousit.

Očista plotu pomocí wapky ušetří námahu
Očista plotu pomocí wapky ušetří námahu
Důkladný nátěr pomůže k ochraně dřeva
Důkladný nátěr pomůže k ochraně dřeva

Lepší je lazura, která se více vpijí a chrání dřevo před vlhkostí, ale vydrží kratší dobu. Není ji třeba při dalším nátěru kompletně odstraňovat přebroušením. Transparentní lak nám nevytvoří přirozenou kresbu dřeva jako lazura, která nám kresbu zvýrazní.

Dřevěný plot může být natřený bezbarvým lakem
Dřevěný plot může být natřený bezbarvým lakem
A nebo můžeme použít celou škálu barevných odstínů
A nebo můžeme použít celou škálu barevných odstínů

Publikováno: 19. 9. 2019, Autor: Šárka Miškovská (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce