reklama

Stavba plotu

Jakmile člověk vlastní nějaký pozemek, bude určitě v prvé řadě přemýšlet nad jeho oplocením. Vybírat můžete z betonových tvarovek, pletiva, dřevěných či plastových plotovek, můžete zvolit již hotové kovové či dřevěné díly a nebo se můžete pokusit vypěstovat si živý plot. S tím souvisí i výběr sloupků a jejich kotvení, betonování či u poslední možnosti výsadba. Plot v dnešní době plní funkci spíš estetickou, než ochrannou, pokud totiž za plotem nebude čekat na nevítanou návštěvu minimálně naštvaný pitbul, je tato překážka pro zloděje tou nejlehčí.

Stavba plotu

Stavba plotu a s tím spojená legislativa

Před samotnou stavbou je potřeba si ověřit u místního stavebního úřadu, zda lokalita nespadá do oblasti, kde vydané územní rozhodnutí nezmiňuje i způsob oplocení pozemku. Pak je potřeba splnit podmínky na výšku plotu či materiál, ze kterého plot bude. Přesto současná platná legislativa vyloženě nepřikazuje, abychom plot měli. Rozhodně se vyplatí návrh na stavbu plotu zahrnout do projektové dokumentace ke stavbě nového domu.

Co se týče stavebního povolení či ohlášky stavby, není potřeba, pokud plot nepřesahuje svou výškou 1,8 m a zároveň nehraničí s veřejnou komunikací či prostranstvím. Také stavba v památkové zóně či v sousedství kulturní památky vyžaduje svolení příslušného úřadu památkové zóny. Proto doporučujeme před stavbou navštívit stavební úřad a ověřit si nutnost povolení.Ovšem co nám vyhláška výslovně ukládá, je péče o plot. Proto pokud tento odděluje sousedící pozemek, je potřeba se domluvit na společné údržbě oplocení, popř. umožnění údržby plotu ze sousedovic strany. Kdyby se rozpadlý plot zhroutil do ulice či na silnici a tam někoho zranil, bude plně zodpovědný za způsobené škody vlastník plotu. Bohužel všichni z praxe víme, jak je domluva se sousedem občas problematická. To by ale byla kapitola sama o sobě a my vám můžeme popřát jen rozumné lidi kolem sebe.

Stavba plotu a s tím spojená legislativa
Stavba plotu a s tím spojená legislativa
Stavba plotu a s tím spojená legislativa
Stavba plotu a s tím spojená legislativa

Zděný plot

Pokud se rozhodnete pro zděný plot, budete muset vynaložit víc práce, peněz i času na jeho stavbu. Přesto všeobecně platí, že tento typ oplocení vydrží nejvíc. Ať už budete stavět z cihel, tvarovek, bloku či kamenů. Zvolit můžete i další řešení, kdy zděná bude jen podezdívka a sloupky a samotná plotová výplň bude třeba dřevěná nebo kovová. Oblíbené jsou i plotovky z plastu, kde zároveň odpadá nutnost údržby v podobě každoročního nátěru. Než začnete stavět, ověřte si rozměry pozemku a nezapomeňte se domluvit se sousedy. Pak už zbývá jen rozhodnout, z jakého materiálu zděný plot bude, sehnat dobrého pracanta pro kopání základů (pokud si nenajmete techniku) a vození koleček s betonem a hurá do toho.

Zděný plot
Zděný plot
Zděný plot
Zděný plot

Plot by měl nějak vypadat. Je to to první, co uvidí návštěvník, který k nám zavítá. Rozhodně by neměl plot být dominantnější než samotná stavba za plotem. Na druhou stranu pokud tuto vstupní bránu zanedbáme, může to dopadnout jako případy z našich fotek.

Zděný plot
Zděný plot
Zděný plot
Zděný plot

Drátěný plot

Nejlevnějším způsobem oplocení je bezesporu pletivo. Pokud tedy potřebujete ušetřit a plánujete drátěný plot, určitě zvolte typ potažený plastem. Máte jistotu, že se o něj nebudete muset starat. Kromě sloupků. Ty je potřeba povrchově upravit a toto obnovovat pokaždé, kdy dojde k narušení nátěru. Předejdete korozi sloupků a plot bude o to déle sloužit. V obchodech lze koupit několik různých výšek pletiva, k dostání jsou buď metráže nebo přesné rozměry.

Sloupky lze do země buď zabetonovat nebo zvolit méně pracný způsob - upevnění pomocí vrutů. Pokud zvolíte upevnění do betonového základu, při pořizování samotných sloupků pamatujte na tu část, která bude pod zemí a kupte dostatečně dlouhé. Abyste pak nekoukali, že sloupky končí v polovině pletiva. Také pamatujte na nezámrznou hloubku, v zimě by zmrzlá voda v půdě mohla betonový bal okolo sloupku nadzvedávat a nosnou konstrukci tím zcela zničit.

Drátěný plot
Drátěný plot
Drátěný plot
Drátěný plot

Upevnění pomocí zemních vrutů

Při upevňování plotových sloupků pomocí zemních vrutů nepotřebujete ani kopat, ani betonovat, ani povolávat techniku. Postačí jeden či dva členové rodiny, nejlépe mužského rodu, vruty, metr a nějaká tyč, např. roksor. Případně si můžete u prodejce zemních vrutů půjčit zdarma ruční zavrtávací klíč.

Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů

Vyměříte si délku budoucího plotu, rozpočítáte vzdálenost jednotlivých sloupků a můžete začít vrtat. U drátěného plotu bude jen na vás, jakou vzdálenost zvolíte, stačí použít selský rozum. Jiné to je u hotových plotových dílů, zde platí nepsané pravidlo - naměřené a vyznačené údaje ještě jednou překontrolovat. Přesto by se až tak moc nestalo, pokud se někde trochu "seknete". Nejde přeci o betonové základy, ale o vruty. Prostě je vyšroubujte a zavrtejte do správného místa.

Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů

Jakmile máte bod pro vrtání, můžete začít s našroubováním vrutu do země. Pokud stavíte plot, tak jako my, v horkých letních dnech, pravděpodobně se setkáte s tím, že zem je tvrdá jako kámen a pak přichází na řadu technika, resp. nástroj, která má každý kutil doma. Vrtačka a do ní velký vrták. Předvrtáte si otvor pro vrut, ten pak jednodušeji zašroubujete a nenadřete se u toho. Stačí si to napoprvé vyzkoušet a pak už to bude hračka.

Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů

Vrut necháte kus nad povrchem, aby šel vytáhnout zavrtávací roksor. Při usazování sloupku použijte vodováhu. Aby okolojdoucí při pohledu na vaše křivé sloupky nenapadaly myšlenky na vlnobití apod. Sloupek tedy vložíte do vrutu, vodováhou hlídáte kolmost a upevníte ve vrutu obsypáním ostrohranného štěrku. Funguje to tak, že štěrk zapadne do štěrbiny mezi kónickým tělem vrutu a tělem sloupku a pevně se zakousne. Stabilita je pak stoprocentní.

Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů
Upevnění pomocí zemních vrutů

Tímto způsobem upevníte všechny sloupky a máte základ pro natažení pletiva. Zde se může postup stavby lišit. My postupovali tak, že jsme nejprve natáhli vodící dráty, pečlivě je napnuli a poté na ně navazovali pletivo. K napínání můžete použít napínací zámky. Na jedné straně drát omotáte kolem sloupku, na opačný konec umístíte napínák.

Zemní vruty mají ve srovnání s tradiční technologií celou řadu předností, jedná se především o rychlost a snadnost výstavby. Ukotvení předmětů do země se dá bez problémů zvládnout za jediný den. Není třeba čekat s montáží, protože základy postavené na vrutech jsou okamžitě zatížitelné. Montáž je navíc možná kdykoli během roku, tedy i v zimě. Zemní vrut při zašroubovaní do země zpevní a zhutní zeminu ve svém okolí a ve spojení s plochou závitu vytvoří velice pevný základ. A pokud se jednou rozhodnete pro změnu, vrut prostě vyšroubujete a použijete jinde.

Živý plot

Pokud se rozhodnete pro živý plot, měli byste mít na paměti, že takový plot nemá ihned správnou výšku (pokud tedy nezainvestujete do již vzrostlých stromků) a že je to v podstatě živý organismus, o který je třeba pečovat minimálně párkrát do roka.Při výběru vhodných rostlin je potřeba si uvědomit, zda chcete opadavý či stálezelený plot, zda chcete jednobarevný či vícebarevný či dokonce kvetoucí. Dále musíte vědět, že bez pravidelného přihnojování a v parných letních dnech tako zalévání a později též stříhání se plot rozhodně nestane živou ozdobou vašeho pozemku.

Živý plot
Živý plot
Živý plot
Živý plot

Ať už rozhodnete pro kteroukoliv variantu řešení, vždy je potřeba mít dostatek informací, ať už o stavebním postupu, legislativě okolo stavby či o výběru toho správného oplocení. A přeji vám, abyste nedopadli jako my, kdy jsme zasadili stromky na živý plot a přes zimu nám srnky přišly udělat zástřih půlmetrových rostlinek s vědomím, že hlad je silnější, než strach z dvounohých domorodců. Ať ten váš plot je ozdobou vašeho obydlí či zahrady a ať vám bez problémů slouží dlouhá a dlouhá léta.

Publikováno: 25. 8. 2018, Autor: Pavla (text a foto), Pavel Zeman (foto), Krinner, Profil autora: Redakce