reklama

Sběr dešťové vody do sudů a nádrží

Sběr dešťové vody používají nejčastěji zahrádkáři, které potřebují vláhu pro svoje rostliny i v dobách déletrvajících dob sucha. A tak kolem chat a chalup nalezneme sudy a nádrže plné vody. Jak nádoby na vodu umístit? Na co si máme dát pozor, když chceme sběr dešťové vody řešit instalací podzemní jímky?

Sběr dešťové vody do sudů a nádrží

Sběr dešťové vody do sudů a nádrží

Tradiční metodou sběru dešťové vody představuje její jímání do sudů, které jsou vyrobeny z ocelového plechu. Moderní a lehké plastové sudy však nepotřebují prakticky žádnou údržbu. Po ukončení sezóny je očistíme proudem tekoucí vody, necháme oschnout a uklidíme. S nádobami z plechů je však mnohem více práce, zvláště tehdy, pokud jsou výrobně staršího data. Běžným jevem je blednutí nátěrů a koroze, která je daná přirozeným působením vlhkosti na kovový materiál. Proto musíme tyto sudy pravidelně kontrolovat a minimálně jednou za dva roky provést ochranný nátěr, který zabrání zkáze. Modernější sudy, vylisované z pozinku nebo nerezu, pak odolávají nástrahám vody po mnoho let a podobně jako jejich plastoví sourozenci nevyžadují prakticky žádnou údržbu.

Zásadní je, aby sudy byly řádně zakryté, případně na nich byla v deštivém období síť, která zabrání drobnému zpěvnému ptactvu v nežádoucímu pádu do vody. V horkém létě sudy přikryjeme víkem, abychom snížili odpar vody na minimální možnou úroveň.

Plechový sud je klasikou, je potřeba jej přikrýt!
Plechový sud je klasikou, je potřeba jej přikrýt!

Oproti běžným plechovým sudům, které pojmou 200 litrů vody, lze zakoupit i větší plastové. Ty jsou dražší, ale nabídnou možnost pojmutí až půl kubíku. Se třemi takovými nádržemi vystačíme na velmi dlouhou dobu. Důležité je, zvláště při nákupu sudů z průmyslových podniků, prověřit, co v nich bylo původně skladováno. Po chemikáliích jsou tyto nádoby nevhodné, protože zbytky těchto nebezpečných látek se dostanou do zálivkové vody a poté kontaminují při zalévání půdu. To přece nechceme, toužíme po zdravých plodinách ze zahrádky.

Ohledně umístění, volíme nejčastěji stinné místo, kde je odpar i v teplých dnech velmi malý. Když sudů stavíme více vedle sebe, propojíme je mezi sebou trubkou ve tvaru obráceného písmena U. Ta, naplněná vodou, slouží jako přepouštěcí a vyrovnávací element. Supluje tak funkci spojených nádob, kde výsledná kapacita pro vodu je výrazně větší.

Pro menší zahrádky nám postačí dva až tři sudy, které opatříme víkem
Pro menší zahrádky nám postačí dva až tři sudy, které opatříme víkem

Kubíkový kontejner pro horší časy

Obrovským trendem je nákup repasovaných plastových kontejnerů v kovovém rámu a na plastové paletě. Výhodou repase je fakt, že samotný kontejner je nový, neznečištěný chemickými sloučeninami a vypouštěcí uzávěr je ve velmi dobrém stavu. Kontejner postavíme přímo pod okap, kde ústí z minimálně jedné poloviny plochy střechy domu. Pojme vodu nejen z přeháněk, ale i déletrvajících dešťů nebo přívalových srážek. Pokud máme kontejnery alespoň dva, pak je problém se zaléváním po deštivém jaru velmi dobře vyřešen. Dva tisíce litrů vody nám pokryjí potřebu zalévání na dlouhou dobu. Umístění kontejneru ale zároveň promyslíme tak, aby byl mírně pozvednutý, protože pod vypouštěcí ventil musíme dostat konev.

Sběr dešťové vody do kubíkového kontejneru
Sběr dešťové vody do kubíkového kontejneru

Podzemní nádrž na užitkovou vodu

Podzemní nádrž pro sběr dešťové vody je jednoznačně nejdražší a nejnáročnější provedení. Používá se především u novostaveb, kdy je vybudována ještě před finálním upravením pozemku. Svedením veškerých odtoků z okapových žlabů a strouh na pozemku zajistí bezpečné uskladnění velkého množství vláhy do jedné betonové podzemní nádrže. Při budování se nevyhneme terénním úpravám, tam, kde je po odhrnutí ornice kámen, použijeme bourací kladivo, třeba připojené k bagru.

Díky podzemním nádržím se zbavíme nehezkých nádob na zahradě
Díky podzemním nádržím se zbavíme nehezkých nádob na zahradě

Instalací podzemní nádrže se však zbavíme nehezkých nádob, které jinak musíme u domu nebo chalupy mít. Pro bezpečnost drobného zvířectva v okolí domu bezpečně zajistíme veškeré vpustě, které jinak zůstávají otevřené a mohou se stát smrtící pastí. Vhodné je, když okapový odtok přímo přechází na trubku vpustě do podzemní jímky. Vodu vyčerpáváme z nádrže nejen za účelem zalévání, ale využijeme ji i například pro splachování toalety. Tento způsob je vhodný pouze tehdy, pokud je rok velmi bohatý na srážky. Před zimou ale venkovní systém pro zalévání odpojíme a čerpadlo vyjmeme, osušíme a uklidíme. Silné mrazy mohou na technickém zázemí napáchat poměrně rozsáhlé škody.

Dešťovou vodu můžete využít na splachování
Dešťovou vodu můžete využít na splachování

Několik rad na závěr

  • Kromě betonových nádrží trh běžně nabízí i systém, založený na svaření několika silných plastových profilů. Řešení je to podobné jako u moderního septiku.
  • Není potřeba stavební povolení, avšak nezapomeneme na ohlášení jímky stavebnímu úřadu.
  • Umístění je vhodné řešit tak, aby nádrž byla na nejnižším místě na zahradě, aby voda přitékala bez nutnosti použít přečerpávání z mezinádrže.
  • Zapuštění do země řešíme tak, aby kontrolní otvor jímky byl zároveň s plochou trávníku, usnadní to sečení běžnou sekačkou.

Publikováno: 12. 6. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce